Reunió anual SBGO. 21 novembre 2020

Estimats socis,

Les condicions que la COVID-19 ens obliguen a viure han fet que tenguem molts de dubtes a l'hora d'organitzar la Reunió anual de la SBGO.

Tot i que fins la setmana passada consideràvem una reunió presencial, hem decidit organitzar una reunió virtual i en petit format. Finalment serà una reunió semipresencial on els ponents es trobaran a una sala del COMIB i els socis podran atendre les comunicacions i ponència des dels seus domicilis.

Així com ja s'ha avançat per Twitter (@ginebalear) , la Reunió s'iniciarà a les 10:30 i tenim previst que acabi a les 13:00.

La quantitat de comunicacions lliures s'ha de restringir encara més, i només podem admetre 5-6 presentacions. Haureu d'informar els interessats indicant:

- nom del ponent,

- títol de la presentació i

- hospital al qual representau,

com a màxim 10 dies abans de la reunió (11 de novembre de 2020). Ja sabeu que l'acceptació de les ponències es realitza en rigorós ordre de comunicació a la direcció secretaria@ginebalear.org. Aquestes presentacions, com d'altres anys, encetaran la reunió que continuarà amb una ponència:

1- Càncer de mama i gestació. Dr. Octavi Córdoba. Cap de Servei de Ginecologia i Obstetrícia. Hospital Universitari Son Espases.

L'assistència a la reunió és gratuïta per a tothom, i per no tenir problemes amb els accessos, pregam informeu de la vostra participació al mail remitent abans del dia 11 de novembre de 2020.

Per desgràcia, el dinar de germanor no es podrà celebrar.

Com cada any, se celebrarà l'assemblea de la SBGO, que serà el mateix 21-10-2020 a les 9:00 en primera convocatòria i a les 9:30 en segona convocatòria. L'assemblea es realitzarà també de manera semipresencial des del COMIB.

Dates a recordar:

- 11 de novembre de 2020. Data límit per a inscriure les presentacions lliures.

- 11 de novembre de 2020. Data límit per a anunciar l'assistència a la Reunió (Pensau que haureu de rebre les claus per poder accedir-hi).

- 21 de novembre de 2020. Assemblea de la Societat Balear de Ginecologia i Obstetrícia. 9:00 primera convocatòria. 9:30 segona convocatòria.

- 21 de novembre de 2020. Reunió Anual de l'SBGO. 10:30.

_________________________________________________________________________________________________________

Apreciados socios,

Las condiciones que la COVID-19 nos obliga a vivir han hecho que tengamos muchas dudas a la hora de organizar la Reunión anual de la SBGO.

Pese que hasta la semana pasada considerávamos una reunión presencial, hemos decidido organizar una reunión virtual y en pequeño formato. Finalmente será una reunión semipresencial donde los ponentes se encontrarán en una sala del COMIB y los socios podrán atender las comunicaciones y la ponencia desde sus domicilios.

Así como ya se ha avanzado por Twitter (@ginebalear) , la Reunió se iniciará a las 10:30 y tenemos previsto que acabe a las 13:00.

La cantidad de comunicaciones libres se tiene que restringir todavía más, y solo podemos admitir 5-6 presentacions.
Tendréis que informar los interesados indicando:

- nombre del ponente,

- título de la presentación y

- hospital al que representáis,

como máximo 10 días antes de la Reunió (11 de noviembre de 2020). Ya sabéis que la aceptación de las ponencias se realiza en riguroso orden de comunicación a la dirección secretaria@ginebalear.org. Estas presentaciones, como otros años, abrirán la reunión, que continuará esta vez con una sola ponencia:

1- Càncer de mama i gestació. Dr. Octavi Córdoba. Cap de Servei de Ginecologia i Obstetrícia. Hospital Universitari Son Espases.

La asistencia a la reunión es gratuíta para todos, y para no tener problemas con los accesos, rogamos que informéis de vuestra participación al mail remitente antes del día 11 de noviembre de 2020.

Por desgracia, "el dinar de germanor" no se podrá celebrar.

Como cada año, se celebrará también la asamblea de la SBGO, que será el mismo 21-11-2020 a las 9:00 en primera convocatoria y a les 9:30 en segunda convocatoria. La asamblea se realizará también de manera semipresencial desde el COMIB.

Fechas a recordar:

- 11 de noviembre de 2020. Fecha límite para inscribir las presentaciones libres.

- 11 de noviembre de 2020. Fecha límite para anunciar la asistencia a la Reunión (Pensad que tendréis que recibir las claves para poder acceder a la reunión).

- 21 de noviembre de 2020. Asamblea de la Societat Balear de Ginecologia i Obstetrícia. 9:00 primera convocatoria. 9:30 segunda convocatoria.

- 21 de noviembre de 2020. Reunió Anual de l'SBGO. 10:30.

No hi falteu!

Eleccions SBGO

Estimats socis,
Com ja vos vàrem anunciar fa uns dies a la nostra Reunió Anual, a l’Assemblea Ordinària
celebrada el passat dia 15 de Novembre, la Junta Directiva ha obert el termini per a la
convocatòria d’eleccions per a la renovació de la seva Junta Directiva per al període 2020-2024.
S’ha proposat com a data per a les eleccions el divendres dia 8 de maig de 2020.
Complint amb les normes del Régimen interno para Sociedades Autonómicas y Secciones de la
Sociedad Española de Ginecología y Obstetricia, aprovades en 2013, la convocatòria es realitza
en data i forma segons els estatuts de la SEGO.
Pel que fa a la renovació de càrrecs de la Junta Directiva, l’establert és:
- La recepció de candidatures finalitzarà 3 mesos abans de la data de les eleccions (8 de
febrer de 2010).
- L’acceptació de candidatures (que hauran d’esser tancades, i a les quals tots els seus
membres hauran de tenir una antiguitat de 2 anys al manco i estar al corrent de
pagaments) es farà amb 2 mesos d’antelació (8 de març de 2020).
- La publicació de candidatures es farà a la web de la Secció o Societat Autonòmica.
- El vot per correu es realitzarà amb 1 mes d’antelació.
A partir d’aquest moment les candidatures que es presentin ho faran dirigint un correu electrònic a
secretaria@ginebalear.org.
Les candidatures hauran d’incloure obligatòriament els càrrecs de:
- President.
- Vicepresident.
- Secretari.
- Tresorer.
- A més d’un número de vocals no establert però que sempre ha oscil·lat entre 4 i 8, recomanant
que hi hagi un representant de Menorca i un altre de Pitiüses.
Aquesta convocatòria serà publicada a la nostra web www.ginebalear.org els pròxims dies.
Rebeu una cordial salutació
La Junta Directiva.
26 de Novembre de 2019.

Estimados socios,
Como ya os anunciamos hace unos días en nuestra Reunión Anual, en la Asamblea Ordinaria
celebrada el pasado día 15 de Noviembre, la Junta Directiva ha abierto el plazo para la
convocatoria de elecciones para la renovación de su Junta Directiva de la SBGO para el periodo
2020-2024.
Se ha propuesto como fecha para las elecciones el viernes día 8 de mayo de 2020.
Cumpliendo con las normas del Régimen interno para Sociedades Autonómicas y Secciones de
la Sociedad Española de Ginecología y Obstetricia, aprobadas en 2013, la convocatoria se realiza
en fecha y forma según los Estatutos de la SEGO.
En lo relativo a renovación de cargos de la Junta Directiva lo establecido es:
- La recepción de candidaturas finalizará 3 meses antes de la fecha de las elecciones (8 de
febrero de 2020).
- La aceptación de candidaturas (que deberán ser cerradas, y en las cuales todos sus
miembros deberán tener una antigüedad de al menos 2 años y estar al corriente de pago)
se hará con 2 meses de antelación (8 de marzo de 2020).
- La publicación de candidaturas se hará en la web de la Sección o Sociedad Autonómica.
- El voto por correo se realizará con 1 mes de antelación.

A partir de este momento las candidaturas que se presenten lo harán dirigiendo un correo
electrónico a secretaria@ginebalear.org.
Las candidaturas deberán incluir obligatoriamente los cargos de:
- Presidente
- Vicepresidente
- Secretario
- Tesorero
- Además un número de vocales no establecido pero que siempre ha oscilado entre 4 y 8,
recomendando que haya un representante de Menorca y otro de las Pitiusas.
Esta convocatoria será publicada en nuestra web www.ginebalear.org, en los próximos días.
Recibid un cordial saludo
La Junta Directiva
26 de Noviembre de 2019.

JORNADA ACTUALIZACIÓN

Així com s'ha anunciat prèviament per Twitter, al compte @ginebalear, la Unitat de Reproducció / Endometriosi de l’Hospital Son Llàtzer organitza una Jornada d' Actualització de Medicina Reproductiva, programa definitiu de la qual s'adjunta tríptic. Programa realitzat amb la col·laboració de l'SBGO. Allà trobareu tota la informació necessària.

JORNADA ACTUALIZACIÓN. MEDICINA REPRODUCTIVA.

24-4-2020
Unidad Reproducción - Endometriosis.
Aula 1. Área Docencia. HUSL.

El personal CAIB s’ha d'inscriure segons les instruccions per l’usuari CAIB q estan al Programa.
Personal no CAIB s’ha d'inscriure segons les instruccions a la direcció de correu electrònic que figura al Programa.
Les places son limitades per la capacitat de la sala.

Atentament,
Secretaria SBGO.

JORNADA ACTUALIZACIÓN

Información Congreso SEC 2020 Burgos

15º CONGRESO DE LA SOCIEDAD ESPAÑOLA DE CONTRACEPCIÓN

3, 4 y 5 Junio de 2020

Burgos

Buenos días,

Con motivo del 15º Congreso de la Sociedad Española de Contracepción, que tendrá lugar los días 3, 4 y 5 de Junio de 2020 en Burgos, en el Fórum Evolución, os enviamos a continuación todos los enlaces de interés sobre este congreso:

-PROGRAMA CIENTÍFICO: http://sec2020.sec.es/programa/

-INSCRIPCIÓN: http://sec2020.sec.es/inscripcion/

-TALLERES: http://sec2020.sec.es/talleres/

-RESERVA HOTELERA: http://sec2020.sec.es/reserva-hotelera/

-ENVÍO DE COMUNICACIONES: http://sec2020.sec.es/comunicaciones/

-MÁS INFORMACIÓN: http://sec2020.sec.es/informacion/

Atentamente,

Secretaría Técnica 15º Congreso SEC

Tel. 902 195 545

Email: congreso@sec.es

Páginas